DEONTOLOGIE

DEONTOLOGIE

Deontologie is synoniem voor beroepsethiek voor een bepaald bedrijf.

Deontologie is een akte die de bedrijfsethiek bepaalt. Dit zijn de gedragsregels die de leden in een bepaald beroep dienen te volgen.

Deontologie kan ook worden beschouwd als een thema van ideële regels die binnen de bedrijven aangenomen moeten worden. Binnen de organisatie van een bedrijf moet de directie haar leden richten op hun beroepsverantwoordelijkheid.
Bij beroepsethiek heeft elk beroep zijn eigen collectieve regels bestaande uit bepaalde grenzen. De beroepsethiek wordt vrij aangenomen door de leden zodat het behoud van deze regels in stand gehouden kunnen worden.

Deontologie is een beroepsethiek die wordt beschouwd als een akte die begeleidende regels bevat voor het praktiseren van een beroep en deze zijn bedoeld voor het verwezenlijken van haar normen en waarden leidende tot het steunen van haar missie.

Hoewel de belangen van de beroepsethiek een akte is voor discipline en prioriteit binnen een beroep, gebeurt dit nauwelijks. Dit kunnen we niet dwingen maar wel uitvoeren door middel van discipline en zelf-verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
De beste manier om een beroep te beoordelen doe je op basis van correct gedrag van de leden. Door middel van vertrouwen, respect, trots en kwaliteit in het beroep kan je dit correcte gedrag behouden.

De beroepsbetrokkenheid komt vanuit de leden zelf en zij kunnen zelf het beeld van het beroep duidelijker maken naar andere instanties, de maatschappij en de staat.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024