VISIE

VISIE

Het woord ETHIEK is afgeleid van het Griekse woord ETHOS. ETHIEK vormt een pakket van geloof en gerichte ideële regels die door de maatschappij loopt.

De ethiek is een wetenschap die aan de top van de humanitaire en sociale wetenschappen staat als nobele wetenschap. Zijn onderwerp en doel is de mens, en de mens leiden en met hun strijden tot verwezenlijking van de normen en de waarden.

De Ethiek is een vorm, van één de vormen van het humanitaire besef. De ethiek is gebaseerd op discipline, en organiseert het menselijke gedrag in alle levens aspecten. Zonder uitzonderingen.

Deze beheerst het menselijk leven, zijn relaties met anderen en zichzelf. Thuis, met het gezin, handelingen met de mens in het werk, in de politiek, in de wetenschap en in openbare ruimtes. En hierbij heeft het geloof aan de basis gelegen van het organiseren van het leven van de mens met zichzelf en met anderen en als gevolg van deze gezamenlijke relaties en communicatie komt de ethiek tot stand.

De Ethiek is het evalueren, bestuderen en leren corrigeren van het menselijk gedrag. Op basis van de ethische regels ontstaat een licht die het gedrag bepaalt die mensen zichzelf aanmeten en zodoende leidt tot betrokkenheid en saamhorigheid in de mensen, in een poging om de ethiek te ontdoen van het morele perspectief en beter te integreren in de werkelijkheid. Met andere woorden, een poging de ethiek te praktiseren en te realiseren en haar te bevrijden uit haar theoretische en ideële rol.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024