ONTKENNING HOLOCAUST

ONTKENNING HOLOCAUST IN HET OPENBAAR

Waarom ontkent u, in een misdaad, die u niet heeft gepleegd.

Waarom ontkent u, die de misdadigers zelf, niet ontkennen.

Er zijn nog steeds mensen en deze blijven er nog wel sterven vanuit gebrek aan respect van de menselijkheid en van de martelaarsgracht en hun nabestaande. Die het gebruik maken van vrijheid van meningsuiting manipuleren om de waarheid, het sterven dat zich in de geschiedenis heeft afgespeeld, namelijk dat de Holocaust heeft plaats gevonden, brutaal te ontkennen.

Stichting DEONTOS INTERNATIONAL roept de Regering op, om HUN verantwoordelijkheid te nemen, en gebruik te maken van HUN autoriteit op basis van de Morele plicht (zonder politieke verdeeldheid, want Justitie is sterker dan politieke verdeeldheid) om een exclusieve gevangenisstrafwet te ontwikkelen tegen het ontkennen van de Holocaust. Het is niet een toegift van de Regering om deze wet goed te keuren. Maar meer een logisch gevolg omdat het ook Nederlandse burgers betreft die tijdens de Holocaust zijn gevallen.

De misdaden tegen de menselijkheid kennen geen verjaring, en negeren is onacceptabel.

De daders zelf ontkennen de Holocaust niet. Er bestaat wel in Duitsland gevangenisstraf voor het ontkennen van de Holocaust.

Het niet bestaan van een strafwet tegen het ontkennen van de Holocaust leidt tot onacceptabele tolerantie van de misdaden tegen de menselijkheid, beschadigd het morele besef in de Nederlandse gemeenschap. Dit staat gelijk aan morele medeplichtigheid en het vereren van de moordcultuur.

Opening Holocaust museum Amsterdam

10/03/2024 Stichting Deontos stelt op prijs dat onze koning het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam heeft geopend. Deze stap levert goeds aan de nabestaanden van deze arme zielen en houdt de herinnering aan deze misdaden tegen de menselijkheid in leven.

Opening Nationaal Holocaust Museum

Op zondag 10 maart opent koning Willem-Alexander het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Het is het eerste museum in Nederland waarin de Jodenvervolging in heel Nederland centraal staat.

EUROPESE HOLOCAUST-ARCHIEVEN GEBUNDELD IN EEN DATABANK

Voor het eerst worden alle Europese holocaust-archieven gebundeld in één databank, de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Onderzoek naar de jodenvervolging wordt ‘democratisch en voor iedereen openbaar’. Het Nederlandse NIOD krijgt de leiding over het project.

Stichting DEONTOS INTERNATIONAL is uiteraard erg content met dit initiatief en staat achter deze beslissing.


PLAN STRAFBAAR STELLEN HOLOCAUST-ONTKENNING WINT STEUN

Bron: http://www.nu.nl/algemeen/959972/plan-strafbaar-stellen-holocaust-ontkenning-wint-steun.html

BRUSSEL – Pogingen van Duitsland om in de gehele Europese Unie het ontkennen van de Holocaust strafbaar te stellen, winnen aan steun. Nederland zal het voorstel niet blokkeren, stellen bronnen in Brussel.

De Duitsers lanceerden in januari 2007 het idee om ontkenning van de Holocaust, de moord door nazi-Duitsland op zes miljoen joden, expliciet strafbaar te stellen. Dat is al het geval in een zevental EU-landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Polen, Roemenië en Spanje), maar niet in de overige twintig EU-lidstaten, waaronder Nederland.

Italië lijkt de belangrijkste tegenstander van een EU-breed verbod. Het onderschreef vorige week wel een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin ontkenning van de Holocaust wordt veroordeeld. Maar in een wetsvoorstel dat de Italiaanse regering een paar uur voor de stemming bij de VN in New York publiceerde, worden straffen voorgesteld voor het aanmoedigen van raciale haat, maar niet voor Holocaust-ontkenning.

Wetboek

Ook in Nederland staat ontkenning van de Holocaust niet in het wetboek van strafrecht. Maar er is wel jurisprudentie die het onder bepaalde omstandigheden strafbaar stelt. Het ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga diende een wetsvoorstel in om het ontkennen van volkererenmoord (zoals de Holocaust) onder alle omstandigheden strafbaar te maken.

Luxemburg kwam in 2005 al met vergelijkbare voorstellen als waar Duitsland nu aan werkt. Toen strandde het initiatief op een blokkade van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Die landen zijn van mening dat het strafbaar stellen in strijd is met de vrijheid van meningsuiting.

Probleem voor het Duitse voorstel is nog dat daarin ook nazisymbolen strafbaar worden. Dat heeft geleid tot protest van Hindoes, die de swastika al 5000 jaar als religieus symbool kennen.

Stichting DEONTOS INTERNATIONAL roept de regering op, om hun verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun autoriteit op basis van de Morele plicht (zonder politiek verdeeldheid) om een exclusieve strafwet te ontwikkelen voor het ontkennen van de HOLOCAUST. In plaats van af te wachten wat andere Europese staten beslissen en hun te volgen, zou de Nederlandse staat zelf het voortouw moeten nemen om de ontkenning van de HOLOCAUST strafbaar te stellen.

De misdaden tegen de Menselijkheid kennen geen verjaring, en negeren is onacceptabel.
De dader zelf ontkent de HOLOCAUST niet. Er bestaat wel in Duitsland gevangenisstraf voor het ontkennen van de HOLOCAUST.

Nederlandse positie

‘Ontkennen Holocaust niet strafbaar’ Link: http://www.nu.nl/politiek/2724530/ontkennen-holocaust-niet-strafbaar.html

Het niet bestaan van een strafwet voor het ontkennen van de HOLOCAUST leidt tot onacceptabele tolerantie van de misdaden tegen de Menselijkheid, en beschadigd het morele bewustzijn in de Nederlandse gemeenschap.

Schaamte, dat de Nederlandse regering het ontkennen van de Holocaust niet strafbaar acht. Terwijl andere moderne naties zoals de Franse natie verder zijn gegaan in het strafbaar maken van ontkenning van de Holocaust. En erkenning van de overplaatsingen van Franse burgers naar diverse kampen in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl in de Franse natie de heer van Europa mr. Hollande vanuit de morele plicht heeft erkend de aansprakelijkheid van de Franse regering op presidentieel niveau zijn verklaring gegeven. Deze brengt volledig respect voor de Franse natie die de waarheid van de geschiedenis erkent. Ze nemen de verantwoordelijkheid als regering. STICHTING DEONTOS INTERNATIONAL stelt de vraag aan de Nederlandse regering wat het verschil is tussen (gevolg van hun negatieve houding) het uitroeien van de slachtoffers en het deporteren van de slachtoffers aan de Nazi? STICHTING DEONTOS INTERNATIONAL is van mening dat er een tijd komt waarin iedereen die een medeplichtige rol gespeeld heeft in de Holocaust vervolgd moet worden.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024