UITSPRAKEN VAN DEONTOS

UITSPRAKEN VAN DEONTOS

•    DEONTOS is de Morele plicht die de Menselijkheid bevrijdt
•    DEONTOS is het platform voor het Humanitaire Recht
•    DEONTOS is het oprechte vuur dat de Menselijkheid reinigt.
•    DEONTOS is het oprechte licht dat leidt naar de deugdzaamheid
•    DEONTOS is de humanitaire morele wet
•    DEONTOS is het alerte geweten dat de Humaniteit bewaakt
•    DEONTOS is het authentieke geluid dat de Mensenrechten beveiligt.
•    DEONTOS is de nobele roep die trouw is aan de Menselijkheid.
•    DEONTOS is de waarheid van de krachtige Schepper die de Humaniteit beheerst.
•    DEONTOS is het absolutisme (morele plicht) en is niet zomaar een gewone roep om ethische theorieën.
•    De Deontoloog is gehoorzaam aan de waarheid voordat hij gehoorzaam is aan de wet.
•    De Deontoloog is de bewaker van de heilige principes van DEONTOS
•    De Deontoloog kan ook een Couragist genoemd worden.
•    De Deontoloog is de bewaker van de deontologische ehtiek en waarborgt dat er op een correcte wijze gebruik van wordt gemaakt.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024