MISSIE

MISSIE

Stichting DEONTOS INTERNATIONAAL is een MENSENRECHTEN AGENTSCHAP, zet zich in voor mensenrechten nationaal en internationaal in verschillende gebieden en bied ondersteuning, ontwikkeling bij maatschappelijke belangen en goed doelen in meerdere landen. De Stichting DEONTOS INTERNATIONAAL werkt met dit doel die is gebaseerd op de “Morele Plicht” (Absolutisme).

Stichting DEONTOS INTERNATIONAAL zelf een organisatie die zorgt draagt voor de Mensenrechten in Nederland en in de Wereld, door middel van verschillende vreedzame en legale activiteiten, daarnaast door het bestrijden van misdaden tegen de menselijkheid,door belangenbehartiging van de slachtoffers en het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting DEONTOS INTERNATIONAAL strijdt tegen diverse vormen van onrechtvaardigheid, ongerechtigheid en oneerlijkheid in deze wereld, voor meer respect en bescherming van de rechten van de mens, leidend tot meer kwaliteit en een nobeler leven.

Ook samen te werken met en te bemiddelen tussen Overheden en (Internationale) organisaties en het ondersteunen van organisaties met gelijke doelstellingen om zo tot een meer rechtvaardige wereld te komen.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024