BRIEFWISSELING JUSTITIE

BRIEFWISSELING JUSTITIE

De Stichting beschouwt de correspondentie met het Ministerie van Justitie op een onterechte wijze beĆ«indigd zonder enig resultaat. De vraag rijst of het gedraal van het Ministerie van Justitie inzake de totstandkoming van genoemd wetsvoorstel met het oog op het verleden, waarin 102.000 onschuldige Joodse medeburgers zijn afgevoerd naar de gaskamers, te rechtvaardigen valt en vanwaar de getoonde koppigheid.

De Stichting is voorts van mening dat de staat mede verantwoordelijk kan worden gehouden voor het plaatsvinden de Holocaust, en in het bijzonder het deporteren van bovengenoemde Joodse staatsburgers, en de medeplichtigheid tot het niveau van participatie in misdaden tegen de mensheid, wegens het aan de Duitse bezetter ter beschikking stellen van onze bevolkingsregisters.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024