ROOMS-KATHOLIEKE KERK

GROEN BESEF

Een andere onderwerp waarop de stichting de aandacht wil vestigen is het humanitaire recht op een groenere planeet voor een ieder.
De inzichten van de Rooms-katholieke kerk ten aanzien van dit recht wordt door de stichting aangemerkt als een tekortkoming. Deze gaan voorbij aan het beeld van een toekomstige groene aarde.
De stichting wilt strijden om de religieuze autoriteiten te kunnen overtuigen van het belang van het overbrengen van het nut van een groene wereld voor de mensenrechten aan de gelovigen. Dit is ook de wil van God.
Spijtig is dat de leer van de Rooms-katholieke kerk de visie mist en vaker gericht is op het geloof in de hemel en de onzichtbare wereld en de verantwoordelijkheid van de gelovigen om te bouwen aan een groene wereld in het hier en nu negeert. Het ontbreekt hen aan een realistische visie op een groene wereld.

CARITAS

Het initiatief van caritas zoals dat in de Rooms-katholieke Kerk wordt uitgevoerd, is heel mooi en in haar organisatie goed opgezet, maar schiet ernstig tekort in dat ze enkel op de eigen gelederen is gericht. Door vooral goede doelen aan katholieken te schenken, verzaakt de kerk haar Morele Plicht om het Goede te doen voor alle mensen, of ze nu katholiek of niet-katholiek zijn. Bij het vervullen van je morele plicht zou geen onderscheid gemaakt moeten worden in geloofsovertuiging of andere verschillen tussen mensen, maar gaat het om het dienen van de mensheid als geheel, onverdeeld, universeel.

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024