STRIJDEN TEGEN ANTISEMITISME

Sinds de vroege geschiedenis is het Jodendom achtervolgd door verschillende soorten rampen en lijden puur omdat het een Goddelijk geloof is. Door vervolgingen zijn veel Martelaren gevallen. Wat met HUN bloed is geschreven kan niet worden weggevaagd. Wat in bloed geschreven is, kan nooit weggevaagd zijn. Een triest hoogtepunt in de recente geschiedenis is de Holocaust. Nog steeds worden Joden op verschillende plaatsen in de wereld achtervolgd en vervolgd. Stichting DEONTOS is opgericht om actie te voeren en het kwaad te Bestrijden dat veroorzaakt wordt door deze achtervolgingen. Ons geweten bij  stichting DEONTOS vraagt om hier actie tegen te ondernemen.

 
Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024