FILES

STICHTING DEONTOS INTERNATIONAAL ziet vanuit de morele plicht dat het in het belang van een humanitaire toekomst noodzakelijk is de benoemde kwesties in het submenu aan de orde te stellen.

TOEZICHTHOUDERS

Momenteel is het een erkend en lastig fenomeen dat de rechten van reizigers op vliegvelden wereldwijd worden geschonden, omdat deze rechten onvoldoende worden bewaakt. Deze situatie zal op korte termijn waarschijnlijk niet veranderen.

Vanwege deze situatie maakt de stichting zich hard voor het oprichten van een wereldwijd systeem van toezichthouders op vliegvelden, om er voor te zorgen dat reizigers rechtvaardiger en correct worden behandeld door de autoriteiten van het betreffende land. Door toe te zien op de mensenrechten van reizigers, kunnen hun rechten worden gewaarborgd.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

GROEN BESEF

Een andere onderwerp waarop de stichting de aandacht wil vestigen is het humanitaire recht op een groenere planeet voor een ieder.

De inzichten van de Rooms-katholieke kerk ten aanzien van dit recht wordt door de stichting aangemerkt als een tekortkoming. Deze gaan voorbij aan het beeld van een toekomstige groene aarde.

De stichting wilt strijden om de religieuze autoriteiten te kunnen overtuigen van het belang van het overbrengen van het nut van een groene wereld voor de mensenrechten aan de gelovigen. Dit is ook de wil van God.

Spijtig is dat de leer van de Rooms-katholieke kerk de visie mist en vaker gericht is op het geloof in de hemel en de onzichtbare wereld en de verantwoordelijkheid van de gelovigen om te bouwen aan een groene wereld in het hier en nu negeert. Het ontbreekt hen aan een realistische visie op een groene wereld.

CARITAS

Het initiatief van caritas zoals dat in de Rooms-katholieke Kerk wordt uitgevoerd, is heel mooi en in haar organisatie goed opgezet, maar schiet ernstig tekort in dat ze enkel op de eigen gelederen is gericht. Door vooral goede doelen aan katholieken te schenken, verzaakt de kerk haar Morele Plicht om het Goede te doen voor alle mensen, of ze nu katholiek of niet-katholiek zijn. Bij het vervullen van je morele plicht zou geen onderscheid gemaakt moeten worden in geloofsovertuiging of andere verschillen tussen mensen, maar gaat het om het dienen van de mensheid als geheel, onverdeeld, universeel.

NUCLAIRE KWESTIE IN NEDERLAND

DEN HAAG – Vice-premier Verhagen heeft openlijk erkend dat Amerikaanse kernwapens in ons land liggen opgeslagen.

Dat blijkt uit de Wikileaks-cables.  Vicepremier Verhagen, destijds minister van Buitenlandse Zaken, heeft toegegeven dat de kernwapens er zijn. Hij deed dat in een gesprek met de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo Daalder.

Daalder schrijft in een bericht aan Washington: “Verhagen zei dat hij de discussies over de opslag van kernwapens in Nederland heeft geblokkeerd, omdat dat een zaak is waarover de NAVO gaat.”

Verhagen maakte zijn opmerking op 3 september 2009 tijdens een

discussie over de vermindering van het aantal kernwapens binnen de NAVO. Vermoed wordt dat er 10 tot 20 kernwapens in bunkers liggen opgeslagen. Actiegroepen demonstreren al jaren tegen die aanwezigheid.

Stichting DEONTOS ziet dat deze zeer belangrijke kwestie van landsbelang de doodssteek betekend voor de transparantie binnen de democratie. Aannemend dat dit een staatsgeheim is vanuit de Regering, maakt het niet gerechtvaardigd dit voor het volk verborgen te houden. Want de democratie is schatplichtig aan het volk. Sterker nog, de alliantie en de vijand waren al eerder op de hoogte van deze informatie. Het volk is de laatste die het weet.

De Rapportage die het nieuwsprogramma EenVandaag over deze kwestie maakte is te zien via de volgende link. http://www.eenvandaag.nl/v/95356

Bronnen:

Copyrights © Deontos International Foundation. Al rights reserved to Deontos International Foundation 2024